Birim Güncelleme

Birim Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.05.2022 tarih ve E-000-00002194411 sayılı yazısı ile Birim Güncelleme tekliflerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) üzerinden yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Aşağıda belirtilen Birim Güncelleme teklifleri Eğitim Komisyonu Başkanlığı’na yapılacaktır.  

Birim Güncelleme Başlığı Altında Yapılabilecek Teklifler

 • Ön Lisans Program İsim Değişikliği
 • Bilim Dalı /Sanat Dalı İsim Değişikliği
 • Anabilim Dalı/Anasanat Dalı İsim Değişikliği
 • Bölüm İsim Değişikliği
 • Fakülte/YO/Enstitü İsim Değişikliği
 • MYO İsim Değişikliği
 • Yüksekokulu Fakülteye Dönüştürme
 • Programın Öğretim Dili Değişikliği
 • Kılavuz Tablo/Puan Türü Değişikliği
 • Bölüm/Ön Lisans Program Taşıma
 • Fakülte Birleştirme
 • Enstitü Birleştirme

Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı Eğitim Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Dosyaların dijital kopyalarının “Word” dosyası şeklinde hazırlanarak ve Fakülte/ Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul/Enstitü Kurul Kararları ile birlikte öncelikle EBYS üzerinden sonrasında CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Başvurular Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Koordinatörlüğünce YÖKSİS/ABAYS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Hazırlanacak Dosya için Doldurulması Gereken Formlar

İzlenecek Yol  
Eğitim Komisyonunca uygun bulunan dosya Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulur.
Senatodan kabul edilen dosya için Senato Kararı çıktıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğünce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na üst yazısı yazılır.
Resmi Yazı ve Senato Kararı Eğitim Komisyonu Başkanlığına gönderilir.
Ekte kayıtlı formlarla birlikte YÖKSİS/ABAYS veri tabanına ilgili formların girişi yapılır. Başvuru sonucu (Kabul/Red) sistem üzerinden bildirilir.