Öğretim Programlarında Güncelleme

Eğitim Komisyonuna Başvuru ve Dosya İşlem Süreci

 1. EBYS üzerinden yapılan teklif ve CD ile Komisyona gönderilen taleplerin ön incelemesi yapılır, varsa eksiklikler giderilmesi için ilgili birimle iletişime geçilir.
 2. Teklif dosya teknik inceleme için Öğrenci İşleri Dairesi başkanlığına (EBYS üzerinden resmi bir yazı yazılarak) ve gerek duyulması halinde alt komisyonlara incelenmesi için gönderilir.
 3. Düzeltme önerisi olması halinde teklifin gönderildiği birime (EBYS üzerinden) inceleme raporuyla düzeltme önerileri gönderilir. Düzeltme önerileri tamamlanan dosya incelenmesi için tekrar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya Alt Komisyona sunulur. Uygunluk
 4. İnceleme sonucunda uygunluk verilen dosyalar eğitim komisyonu gündemine alınır.
 5. Eğitim komisyonunun gündemine alınan ve uygun bulunan teklifler Üniversitemiz Senato ve/veya Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 6. Senato ve/veya Yönetim Kurulundan onaylanan dosyaların kararları ilgili birimlere; Eğitim Komisyonuna, teklifi yapan Akademik Birime, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına, Büro İşleri tarafından EBYS üzerinden gönderilir.


Hazırlanacak Teklif Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler;

A.Yeni Ders Açma

 1. Gerekçeli Fakülte/ Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/ Ankara Devlet Konservatuvarı/Enstitü Kurul Kararı 
 2. Yeni açılacak ders Zorunlu statüde ise;  bu değişikliğin hangi yıl girişli öğrencilerden itibaren uygulanacağ kararda yazılmalı,  
 3. Karar ekinde özet tablo ile açılması teklif edilen dersler gösterilmeli.
 4. Yeni açılacak olan dersin ismi ve içeriği başka bir disiplinin alanına giriyorsa ilgili birimden alınacak uygunluk verildiğine dair akademik kurul kararı dosyaya eklenmeli. 
 5. Teklif edilen Dersin Türkçe ve İngilizce ders bilgi paketi gönderilmeli,  
 6. Öğretim Programı Tablosu (tabloda bu değişiklik kırmızı renk ile gösterilmeli)

EBYS üzerinden yapılan teklif sonrasında yukarıda sıralanan evrakların tamamı CD ile Komisyona gönderilmelidir.


B- Ders Kapatma

 1. Gerekçeli Fakülte/ Yüksekokul /Meslek Yüksekolulu / Ankara Devlet Konservatuvarı / Enstitü Kurul Kararı  
 2. Kapatılan ders Zorunlu statüde ise eşdeğerlik tablosu, bu değişikliğin hangi yıl girişli öğrencilerden itibaren uygulanacağı, dersi alıp başarısız olan öğrenci varsa durumunun ne olacağı kararda yazılmalı,
 3. Karar ekinde özet tablo ile kapatılan dersler gösterilmeli,
 4. Öğretim Programı Tablosunda bu değişiklik gösterilmelidir (mavi renk ile üstü çizili olarak).

EBYS üzerinden yapılan teklif sonrasında yukarıda sıralanan evrakların tamamı CD ile Komisyona gönderilmelidir.


C-Mevcut Derslerde Güncelleme Yapılması

 1. Gerekçe,
 2. Yapılan teklifin ne olduğu; Kod, AKTS, TPK, Statü değişikliği, ön koşul eklenmesi vb. ilgili kurul kararı ekinde özet tablo ile değişiklikler gösterilmelidir.
 3. Öğretim Programı Tablosunda (Türkçe ve İngilizce) yapılan değişiklik gösterilmelidir. (çıkarılan veya değiştirilen kısım mavi renk ile üstü çizili olarak, eklenen veya değiştirilen kısım kırmızı renk ile gösterilmelidir)
 4. Ders Bilgi Paketinde (Türkçe ve İngilizce) yapılan değişiklik gösterilmelidir ((çıkarılan veya değiştirilen kısım mavi renk ile üstü çizili olarak, yeni eklenen kırmızı renk ile gösterilmelidir)

EBYS üzerinden yapılan teklif sonrasında yukarıda sıralanan evrakların tamamı CD ile Komisyona gönderilmelidir.


D- Şubelendirme;

 1. Teklif İlgili Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilmeli.
 2. Şubelendirme önerisinin gerekçesi karara yazılmalı,
 3. Son üç yılda ilgili dersi alan öğrenci sayısı yıl bazında yapılan bir tablo ile karar ekinde yer almalıdır.

EBYS üzerinden yapılan teklif sonrasında yukarıda sıralanan evrakların tamamı CD ile Komisyona gönderilmelidir.