Yönetmelik ve Yönerge Güncelleme

Mevcut yönetmelik ve yönergelerde yapılacak güncellemeler veya yeni hazırlanacak bir mevzuat teklifinde; 

Önelikle aşağıdaki formları belirtilen formatta doldurarak Hukuk Müsavirliğinin onayına sunulması,

Hukuk Müşavirliğinin görüşü ve yine hukuk müşavirliğinin görüşlerinin yazdığı olduğu form ile ilgili akademik birim Kurul Kararı ile Eğitim Komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir. 

Mevzuat Değişikilği Formu  

Yeni Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Formu 

Eğitim Komisyonunca uygun bulunan dosya Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulur.
Senatodan kabul edilen dosya için Senato Kararı çıktıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğünce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na EBYS üzerinden üst yazısı yazılır.