İlk Kez Öğrenci Alımı

İlk Kez Öğrenci Alımı Başvurusu

KONTENJAN BAŞVURUSU
Fakülte / Meslek Yüksekokulunda Yeni Açılmış Olup İlk Kez Öğrenci Alacak Programlar 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.01.2019 tarih ve 199-E1323 sayılı yazısı  gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

Bölümün Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve YÖKSİS veri tabanında da yer alıyor olması gerekmektedir.

NOT: Kontenjan teklifleri YÖK’ ün belirlediği takvim doğrultusunda, ABAYS sisteminin açık olduğu tarihlerde (klavuz hazırlanmadan önce) yapılması gerekmektedir. Takvim dışında gönderilen başvurular işleme alınamayacaktır.

Yeni açılmış bir bölüme ilk kez öğrenci alabilmek için;

Lisans/Önlisans programı öğrenci alımı teklifinin yapılabilmesi için o bölümde kadrolu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asgari öğretim üyesinin kadroya atanmış olması ve bölümün kadrosundaki öğretim üyesi bilgisinin YÖKSİS veri tabanında yer alması gerekmektedir.
Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı Eğitim Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Kontrol onayı sonrasında dosyaların dijital kopyalarının “Word” dosyası şeklinde hazırlanarak ve Fakülte/ Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul Kurul Kararları ile birlikte öncelikle EBYS üzerinden sonrasında CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Başvurular Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Koordinatörlüğünce YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan, başvurular işleme alınmayacaktır. 
 

Hazırlanacak Dosyada için Doldurulması Gereken Formlar

  1. Bilgi Formu için Tıklayınız 
  2. Program Bilgi Formu için Tıklayınız 
  3. Ayrıntılı Gerekçe Formu için Tıklayınız 
  4. Doluluk Oranının %90'ın Altında Olmasına Rağmen Açılma Gerekçesi Formu için Tıklayınız 
  5. ISCO Kodu İçin Tıklayınız
  6. ISCED Kodu için Tıklayınız 
  7. Bologna Formatına Uygun Olarak Hazırlanmış Ders Bilgi Paketi, Öğretim Programı Tablosunun (Türkçe ve İngilizce olarak Excel Formatında Hazırlanması)
  8. Programa çok disiplinli ise programa destek olacak (bölüm dışı ders katkısı verecek öğretim üyeleri için) öğretim üyesinin programa destek olacaklarını belirten Fakülte/Yüksekokul akademik kurul kararının da hazırlık dosyası içinde bulunması gerekmektedir. 
  9. Uygulama varsa Staj Uygulama Protokolü Varsa Ekleyiniz

* Öğrenci alımında kaç kontenjan istendiği, programın öğretim dili, Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Eğitimi var ise kurul kararlarında mutlaka belirtilmelidir.                                               
Eğitim Komisyonunca uygun bulunan dosya Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulur.
Senatodan kabul edilen dosya için Senato Kararı çıktıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğünce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na EBYS üzerinden üst yazısı yazılır.
Üst Yazı ve Senato Kararı Eğitim Komisyonu Başkanlığına gönderilir. Ekte kayıtlı formlarla birlikte YÖKSİS/ABAYS veri tabanına girişi yapılır. Başvuru sonucu (Kabul/Red) sistem üzerinden bildirilir.